Gölemen

Maden sahamız, Kayseri’nin Develi ilçesinin, Havadan köyü mevkiinde bulunmakta olup 1.047 hektarlık bir ruhsat alanına sahiptir.

Bu ruhsat sahasındaki maden arama çalışmaları ve cevher üretimi, 2019 yılının ortasından itibaren şirketimiz bünyesinde devam etmektedir.

Bölgedeki kurşun-çinko cevherleşmesi antik dönemlerden beri(Roma dönemi) bilinmekte olup günümüze kadar bu bölge içerisinde çeşitli yeraltı ve yer üstü madencilik faaliyetleri yürütülmüştür.

Ruhsat alanındaki cevher tipi  yaygın olarak oksitli çinko olup yer yer kurşun(galen) ve gümüş  cevherleşmeleri de görünmektedir.

Bu kapsamda bir yandan tespit edilen 30.000 tonluk cevherin 600 metrelik desandre ile üretimi yapılırken bir yandan da 2 adet yerüstü  ve 1 adet yeraltı sondaj makinesi ile AR-GE faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Aylık üretim 1.500 ton olup yeni cevherleşmelerin tespit edilmesiyle birlikte üretim kapasitesinin de buna paralel olarak arttırılması planlanmaktadır.

Üretilen cevherlerimiz kırma-eleme tesisimizde zenginleştirilmekte olup tesisimizin kırma kapasitesi 30ton/saattir.