Izmir

Izmir ili kemalpaşa mevkiinde kurşun ve çinko sahamızda bulunan ocak 253 hektarlık ruhsat alanına sahiptir. cevherleşmenin yapısı dikkate alınarak iki noktadan açılmış geniş kesit (3x3) galerilerle kurşun ve çinko üretimi yapılmaktadır ve üretim için  ocağımızın rezervi 200.000 ton ve tesis kapasitemiz aylık 2000 tondur. 
Üretim modern ve mekanize yöntemlerle yapılmakta ve gerekli tüm yasal izinler dahilinde ,iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklere dikkat edilerek devam etmektedir.