Balıkesir

Açık işletmemizin toplam ruhsat alanı 428,10 hektardır. Çalışma alanımız 80696 m2 olup pasa döküm alanımız 84056 m2 dir.
Toplam 7459 m2 alana sahip olan tesisimizin 1244 m2 si kapalı alandır.Kantar alanı 424 m2 olup kömür pasa alanı 3456 m2 stok alanı ise 1716 m2 dir.
Elek kapasitemiz kuru kömürde 400 ton/gün rutubetli kömürde ise 300 ton/ gündür. Kırıcı kapasitemiz ise 12-15 ton/saatdir.
Üretim kapasitemiz projede 35.000 ton/yıl olup hedef üretim 70.000 ton/yıl olarak hesaplanmıştır.
Sahadaki revervimiz 1.411.708.69 tondur.