Kozan

Maden sahamız, Adana’nın Kozan ilçesi sınırları dahilinde Horzum mevkiinde bulunmakta olup 1.730 hektarlık bir ruhsat alanına sahiptir.

Sahada bulunan cevher tipi oksitli ve sülfürlü çinko olup yer yer bakır zuhurlarına da rastlanmıştır.

Şirketimiz bünyesine yeni dahil edilen bu ruhsat sahasında ilk etapta maden ön arama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda tespit edilen potansiyel bölgeler için başta sondaj olmak üzere AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir.

Sahada antik dönemlerden itibaren cevher üretimi yapıldığı bilinmekte olup ilk bulgulara göre yaklaşık 100.000 tonluk muhtemel bir çinko cevherleşmesinden söz edilebilir.