Pi metalik maden , Garipoğlu holding  bünyesinde kurularak faaliyetine başlayan şirketimiz , sektörel tecrübesi bilgi ve birikimi ,  profesyonel mühendis ve uzman kadrosu ile , Ülke sanayisine, madenciliğine , ithalat ve  ihracatına katgıda bulunmaktadır.

Pi metalik maden ,H2o2 peroksit üretim ve enerji şirketiile beraber ortak yapıda olduğu ve kendi bünyelerinde bulundurdukları ruhsatlı maden sahalarından yaptığı üretimin yanı sıra yurtiçi piyasasında diğer üreticilerin satışını ühtesine alarak yurtdışı taleplerini karşılamaktadır.

Pi metalik maden , ihracat sektöründe önde gelen firmalar arasında yeralıp , ayrıca renkli metaller konusunda tedarikçi olarak firmaların hammadde talebini karşalamaktadır.